Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Cloud Search đã sẵn sàng trên ứng dụng iOS

10/05/2017

Tháng 2 năm ngoái, Google giới thiệu Google Cloud Search, một sản phẩm mới mà sử dụng bộ  máy tìm kiếm thông minh để cung cấp một trải nghiệm tìm kiếm hợp nhất thông qua bộ công cụ năng suốt G Suite. Google Cloud Search đã được giới thiệu trên trình duyệt và ứng dụng Android, và bây giờ sẽ sẵn sàng trên thiết bị iOS. Với việc giới thiệu này, bạn có thể tải Cloud Search trên ứng dụng iOS từ App Store và tìm kiếm xuyên suốt  các ứng dụng của dịch vụ G Suite từ iPhone hoặc iPad.

 

CloudSearch homepg in iPhone6 sliver

Nguồn: Gimasys

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng