Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Vault for Drive: Nâng cao quản trị của admin cho dữ liệu doanh nghiệp

13/04/2017

Quản lý vòng đời dữ liệu của bạn ( giống như việc các tài liệu bạn giữ lại hoặc xóa bỏ) rất phức tạp và tốn thời gian. Nhưng chắc chắn nó phù hợp với các chính sách dữ liệu của công ty bạn là cần thiết và những sai sót có thể  dẫn đến việc tốn các chi phí pháp lý.

 

Google Vault for Drive

 

Google Vault mới cho Drive cung cấp cho các quản trị viên kiểm soát quản trị  để quản lý và bảo mật tất cả dữ liệu, bao gồm cả Drives của nhân viên và Drives của team. Những tính năng mới này cho phép các quản trị viên cài đặt các chính sách sở hữu để tự động giữ lại các tài liệu mà họ cần hoặc xóa bỏ những tài liệu mà họ không cần. Ví dụ, bạn có thể cần để thay đổi quyền hợp pháp của các tài liệu mà nó nguy hiểm tới trường hợp pháp lý hiện tại.

 

 

Với các công cụ bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ, Google Vault cho Drive đảm bảo các quản trị viên của bạn có được hết quyền quản trị dữ liệu của công ty trên điện toán đám mây. Hôm nay, Google Vault cho Drive đã sẵn sàng cho khách hàng sử dụng trên các phiên bản G Suite: Business, Education, và Enterprise.

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng