Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Hosted S/MIME giờ đây hỗ trợ các quyền kiểm soát nâng cao cho Root Certificate Authorities

09/10/2017

Có gì mới: Giải pháp Hosted S/MIME của Gmail giờ đây yêu cầu các chứng thực phải có nguồn gốc từ các cơ quan chứng nhận (CA – Certificate Authorities) đáng tin cậy nhất định. Tuy nhiên, vì có nhiều doanh nghiệp yêu cầu nên giờ đây quản trị viên Gmail có thể tải thêm các chứng thực gốc mà bạn muốn Hosted S/MIME công nhận, ngay từ Admin console.

 

    Thêm các chứng chỉ gốc (Root Certificates)

 

Google đã tạo một bộ các yêu cầu cho các tin nhắn được mã hóa S/MIME và các tin nhắn này phải tuân theo những quy định rất chặt chẽ về bảo mật. Tuy nhiên nếu người nhận không đáp ứng được các yêu cầu trên thì họ sẽ bị đưa vào danh sách “không đáng tin cậy”; bạn cũng sẽ không thể gửi tin nhắn đó cho họ.  

Một khi phần kiểm soát mới trong Admin console được đưa vào sử dụng, bạn có thể tải thêm các chứng chỉ gốc để đảm bảo rằng: email bạn muốn Gmail server chấp nhận sẽ có những đặc điểm tương ứng.

Cập nhật: Gimasys

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng