Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Làm việc ngoại tuyến với Google Docs, Sheets, và Slides

25/05/2016

Kết nối internet mọi lúc mọi nơi không phải là điều dễ dàng, và điều này có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công việc của nhân viên trong công ty bạn, khi mà trước đây các ứng dụng Docs, Sheets và Slides đều cần truy cập trực tuyến.

 

Hiểu được sự bất tiện đó, Google Apps for Work cập nhật  tính năng cho phép người dùng có thể truy cập ngoại tuyến vào Google Docs, Sheets và Slides.

 

Ngay khi người dùng kích hoạt tính năng truy cập ngoại tuyến trong Google Drive, toàn bộ tập tin trên Docs, Sheets và Slides sẽ được đồng bộ hóa với máy tính hoặc thiết bị. Các tập tin được đồng bộ hóa dựa trên các tiêu chí nhất định, ưu tiên các files truy cập gần đây nhất.

 

Google cho phép người dùng có thể chọn các tài liệu cụ thể mà họ muốn truy cập ngoại tuyến bằng trình duyệt Chrome browser trên máy tính. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng làm việc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào hoặc thậm chí ngay khi máy tính của họ không kết nối internet.

 

Để tạo một tập tin có thể cập ngoại tuyến, người dùng chỉ cần truy cập đến trang Docs, Sheets hoặc Slides và chuyển nút ẩn có sẵn trong trình đơn của một tập tin sang chế độ ON.

 

Google Docs, Sheets, và Slides Offiline

Truy cập tài liệu trên Google Docs, Sheets và Slides ngoại tuyến

 

Vui lòng chú ý rằng tính năng này chỉ được hỗ trợ qua trình duyệt Google Chrome và chỉ được sử dụng khi Quản trị viên cho phép.

Update: GiMASYS

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng