Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Nâng cấp Google Calendar trên Android để gọi điện thoại nhanh chóng hơn

03/06/2016

Hiện nay Google Calendar đã cập thêm tính năng cho người dùng khi gọi điện thoại (quay số điện thoại) bằng cách tự động thêm passcode.
Người dùng có thể dễ dàng nhấn nút gọi số điện thoại trên chi tiết sự kiện và họ sẽ nhận được gợi ý passcode để thực hiện cuộc gọi một cách nhanh chóng.

 

Tap to Call

 

 

Tuy nhiên, Google Calendar chỉ nhận diện passcode hoặc ID meeting từ trường địa chỉ hoặc trường ghi chú trên sự kiện. Nếu thông tin này không được hiển thị, việc quay số gọi sẽ tương tự như ban đầu, người dùng phải tự thêm passcode bằng tay.

 

Update: GiMASYS

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng