Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Nhận email với dung lượng đính kèm lên đến 50MB trong Gmail

14/04/2017

Trước đây, Gmail quy định người dùng chỉ có thể nhận tối đa 25MB/mail nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, giới hạn đó được đẩy lên tối đa 50MB/mail.

 

50MB trong Gmail

Gửi và nhận dữ liệu trong email là một trong những phần quan trọng của việc trao đổi email. Trong khi Google Drive cho phép người dùng có thể chia sẻ tài liệu với nhiều kích thước, thỉnh thoản bạn cần nhận các tài liệu có dung lượng lớn trực tiếp từ email. Do đó, Google giới thiệu tính năng này, cho phép người dùng có thể nhận được email với dung lượng dữ liệu đính kèm lên đến 50MB, gấp đôi so với trước đây.

 

Lưu ý: Việc gửi email đi với tài liệu đính kèm vẫn giữ nguyên là 25MB; tuy nhiên,  bạn có thể sử dụng Google Drive để gửi những file đính kèm với dung lượng lớn.

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng