Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Nhật ký thông báo lịch qua email trên Admin console

09/06/2017

Khi người dùng sử dụng Lịch Google, họ phụ thuộc rất nhiều vào thông báo qua email được tạo ra khi quản lý các sự kiện và lịch. Ví dụ: lời mời tham dự sự kiện, cập nhật sự kiện, RSVP và chia sẻ lịch có thể tạo ra các thông báo qua email  mà được gửi đến khách mời hoặc người tham dự..

 

Đôi khi các thông báo này tự kích hoạt bởi các ứng dụng lịch của bên thứ ba hoặc bị thất lạc (vì các bộ lọc Gmail đã được định cấu hình không chính xác, vô tình xóa email,…) Với lần cập nhật mới này, Google sẽ đưa nhật ký thông báo lịch qua email trong phần kiểm tra lịch trên Admin Console, vì vậy quản trị viên có thể dễ dàng quản lý các vấn đề liên quan đến thông báo lịch.

 

Bạn cũng có thể dùng Message-ID của thông báo để kiểm tra với Email Audit logs xác nhận xem thông báo đã được gửi đến người nhận hay không.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng