bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Quản lý các thiết bị iOS mà không cần MDM

MCác quản trị viên G Suite mà muốn các nhân viên của họ sử dụng các thiết bị di động cá nhân tại nơi làm việc nhưng phải đối mặt với thử thách:  Tất cả các giải pháp quản lý Doanh nghiệp thay đổi (EMM) đã sẵn sàng hiện nay yêu cầu một agent hoặc hồ sơ ủy quyền để ủy quyền các chính sách của công ty di động, nhưng người lao động thì không thoải mái để cài đặt các app agent hoặc hồ sơ của các agent trên thiết bị cá nhân của họ. Thường, họ chọn không thêm các tài khoản của tổ chức trên các thiết bị cá nhân của họ.

 

Để đảm bảo được các nhu cầu của cả người quản trị và người dùng, Google đã thông báo một cách không cần agent để quản lý các thiết bị iOS: Quản lý thiết bị di động cơ bản (Basic Mobile Management).

 

Basic Mobile Management (BMM) cho phép các quản trị ủy nhiệm bảo mật cơ bản trên các thiết bị iOS mà không cầu yêu cầu người dùng phải cái đặt profile MDM. Nó cũng nhẹ bớt nhu cầu của các admin để cài đặt Apple Push Certificate và sự phức tạp của việc đổi mới giấy chứng nhận thường xuyên

 

Với BMM, các admin có thể:

• Khóa màn hình

• Xóa sạch tài khoản công ty (nhưng không phải là toàn bộ thiết bị)

• Xem, tìm kiếm, và quản lý thống kê thiết bị của họ.

 

BMM làm cho người dùng sử dụng thiết bị cá nhân của người dùng tại nơi làm việc dễ dàng hơn, cài đặt các tài khoản của công ty họ như là tài khoản cá nhân.

 

Các tổ chức mà yêu cầu thêm các hạn chế, mobile audit, hoặc là quản lý tứng dụng trên các thiết bị iOS sẽ tiếp tục sử dụng Advanced Mobile Management.

 

Để biết thêm chi tiết về Basic Mobile Management và làm sao để bắt đầu sử sụng, vui lòng tìm hiểu thêm tại Help Center.

Nguồn: GiMASYS

Trở lại đầu trang
0974 417 099