Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Tham gia vào cuộc hội thoại hướng dẫn được gửi lại trong Hangouts

13/03/2017

Tham gia ngay vào cuộc hội thoại hướng dẫn được gửi lại trong Hangouts

 

Trong Google Hangouts ở máy tính bàng và android *, Google đã có các cải tiến thời gian lưu để bạn điều hướng các cuộc trò chuyện. Khi người dùng bắt đầu cuộc thảo luận thì người dùng sẽ thấy nút “ Jump to Last Read”. Nút này sẽ giúp người dùng có thể quay lại các tin nhắn chưa đọc trước đó trong phần trao đổi được chỉ rõ ở # new messages. Hơn nữa nút # new messages cũng được thiết kế lại để nhìn bắt mắt hơn.

 

Bạn có thể xem hình ảnh chi tiết bên dưới để thấy rõ tính năng này:

 

Last read message indicators

 

* Tính năng này đã hỗ trợ cho Hangouts của các thiết bị iOS.

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng