bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Theo dõi việc tham gia Google+ trong tổ chức bằng việc đo lường người dùng mới trong Admin console và báo cáo API

Một trong những nguyên nhân thuyết phục nhất  để chọn Google+ là bộ công cụ năng suất để kết nối và tham gia của nhân viên bạn. Có một nguồn lực lao động tham gia nhiều hơn làm tăng… và  sự đổi mới trong tổ chức và tăng năng suất lao động.  Vào tháng 9 năm ngoái, từ khi Goolge+ được thông báo là một dịch vụ cốt lõi trong bộ ứng dụng G Suite,Google đã biết được bạn muốn có những báo cáo về sự chấp nhận và việc tham gia của nhân viên tổ chức bạn. Để trả lời cho những thắc mắc đó, Google đã bổ sung báo cáo người dùng Google+ trong Admin console và báo cáo APIs. Với thay đổi này, bạn có thể thấy;

 

  • Kích hoạt các tài khoản Google+ hằng ngày
  • Kích hoạt các tài khoản hằng tuần
  • Khích hoạt tài khoản Google+ hằng tháng
  • Số  người dùng mới
  • Số các lượt post mới
  • Số bình luận mới
  • Số +1s mới
  • Số các bài post được xem
  • Số bài post được chia sẻ lại

Theo dõi việc tham gia Google+ trong tổ chức

 

Google rất hứng thú với chiến dịch đầu tiên cho việc đo lường báo cáo G+ của doanh nghiệp, và trông chờ sẽ bồ sung thêm nhiều cải thiện, như là các báo cáo cấp độ người dùng, vào cuối năm nay. Hãy chia sẻ với chúng tôi bạn đã sử dụng chúng như thế nào và những tính năng nào bạn muốn thấy thông qua các tùy chọn Feedback trong Admin console.

Trở lại đầu trang
0974 417 099