Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Thông báo dừng hỗ trợ Google Drive for PC/Mac phiên bản 1.22 từ 01/07/2016

01/06/2016

Google đưa ra thông báo chính thức cho người đang sử dụng Google Drive for Mac/PC một số thông tin chính như sau:

 

Kể từ ngày 01/07/2016, Google sẽ dừng hỗ trợ ứng dụng Google Drive for PC/Mac phiên bản 1.22 trở về trước.  

 

Đồng thời, Google khuyến nghị người dùng nên thường xuyên cập nhật Drive for PC/Mac phiên bản mới nhất để nhận được lợi ích tối đa. 

 

Phiên bản mới nhất của Google Drive for PC/Mac hiện đã được nâng cấp hiệu năng sử dụng và tăng cường tính bảo mật cho người sử dụng.

 

Update: GiMASYS

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng