bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Tiết kiệm thời gian với các cập nhật tùy chỉnh mới trong Docs, Sheets, Slides và Forms của G Suite.

Google mới đây đã giới thiệu các công cụ mới trong bộ ứng dụng G Suite như: Explore (khám phá), các Action items, và các tính năng khác để giúp cho nhóm của bạn tiết kiệm thời gian và tập trung hơn vào các công việc quan trọng: tạo ra các công việc ảnh hưởng mạnh hơn, nhanh hơn. Google hiểu được việc tạo các file tốn nhiều thời gian, thay vì dùng thời gian đó để giúp các thành viên hợp tác với nhau.

Đó chính là lý do vì sau, hôm qua 17/11/2016 Google giới thiệu các mẫu (templates) tùy chỉnh trong G Suite cho các ứng dụng Docs, Sheets, Slides và Forms.

Bạn chỉ cần gửi các tập tin trong bộ suy tập các mẫu được chia sẻ ở Docs, Sheets, Slides và Forms, các đồng nghiệp các bạn có thể truy cập và sử dụng khi cần thiết. Với những mẫu tùy chỉnh, các thành viên trong nhóm sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc định dạng.

 

Tiết kiệm thời gian với các cập nhật tùy chỉnh mới trong Docs, Sheets, Slides và Forms của G Suite.

 

Lưu ý rằng nếu bạn vô hiệu hóa việc gửi mẫu đến trong bộ suy tập mẫu Google Drive cũ trong Admin console, những người dùng trong tổ chức của bạn sẽ không thể thẩy và sử dụng bộ suy tập mới này khi họ khởi động. Người quản trị cần kích hoạt này trên Admin console: Apps -> G Suite -> Drive and Docs -> Templates.

 

Domain Templates Settings - Basic

 

Ngoài ra, khách hàng sử dụng G Suite for Business and Education có quyền yêu cầu các mẫu được cho chấp nhận trước khi nó xuất hiện trong bộ suy tập, hoặc ngăn chặn người dùng gửi mẫu mới hoàn toàn. Những tính năng này không được kích hoạt mặt định, vì vậy admin cần phải update trong settings.

 

Domaine Templates Settings - Business 2

 

Bộ sưu tập các mẫu (templates) cũ sẽ bị tắt vào đầu năm 2017, Google sẽ cho khách hàng thời gian chuyển sang bộ sưu tập mới. Và sẽ gửi thư thông báo thời gian chính xác  trong bộ suy tập cũ, nhưng nó sẽ không diễn ra trước ngày 1/2/2017.

 

Lưu ý trước khi triển khai:

Để cung cấp cho bạn thời gian để cập nhật cài đặt của bạn, Google sẽ giới thiệu những tính năng (cả trong giao diện Admin và trong các màn hình chủ) cho tất cả các quản trị viên, theo như từng giai đoạn phân bổ, bắt đầu từ ngày hôm nay.

Nguồn: GiMASYS

Trở lại đầu trang
0974 417 099