bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Tính năng Data Loss Prevention (DLP) cho Google Apps Unlimited trên Gmail

Đầu năm 2016, Google triển khai một số tính năng nâng cao cho Data Loss Prevention (tính năng ngăn ngừa mất mát thông tin – DLP) trên Gmail, đó là tính năng nhận diện kí tự quang (OCR) và phát hiện nhiều nội dung phức tạp hơn.

Đối với tính năng OCR, quản trị viên của các tài khoản Google Apps Unlimited có thể bắt đầu sử dụng DLP để tự động kiểm tra các thư gửi đi xem có chứa nội dung mà họ đã định trước cần ngăn ngừa mất mát dữ liệu hay không.

Tính năng Data Loss Prevention (DLP) cho Google Apps Unlimited trên Gmail
Tính năng Data Loss Prevention (DLP) cho Google Apps Unlimited trên Gmail

Trong bản cập nhật này, Google đã bổ sung thêm một số công cụ nhận diện thông tin cá nhân (Personally Identifiable Information – PII) để nâng cao hiệu quả giải pháp DLP cho Gmail, cụ thể là:

• Mexico – Passport Number

• Mexico – CURP Code

• Korea – Passport Number

• Spain – Passport Number

• Germany – Passport Number

• USA – Passport Number

• China – Passport Number

• Canada – Passport Number

• France – Passport Number

• Japan – Passport Number

• UK – Passport Number

Chú ý: DLP trên Gmail chỉ dành cho các khách hàng sử dụng Google Apps Unlimited (https://support.google.com/a/answer/6043385#appsupdateblog)

Update: gcloudvn.com

Trở lại đầu trang
0974 417 099