Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Trích xuất thông tin từ Google Vault dưới định dạng PST

09/10/2017

Có gì mới: Google biết rằng rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp thêm dữ liệu của họ vào các công cụ xử lý và review E-discovery dưới định dạng Microsoft Personal Storage Table (PST). Để tiết kiệm thời gian và khiến cho quy trình sản xuất cũng như nhập liệu dễ dàng hơn, Google cho phép Vault Admins xuất Gmail, Google Groups và nội dung chat (được lưu lại) của Google Hangouts dưới định dạng PST.

 

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng