Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Truy cập nhanh vào Google Drive trên web

09/06/2017

Vào tháng 9, 2017, Google giới thiệu tính năng Quick Access cho Google Drive, sử dụng công nghệ machine learning  để dự đoán các files mà bạn cần. Quick Access ban đầu có sẵn trên Drive của ứng dụng Android, sau đó là thiết bị iOS và bây giờ đã sẵn sàng trên web.

 

Quick Acces dự đoán và đưa ra các file gợi ý dựa trên:

  • Người thường xuyên được chia sẻ các file
  • Thời gian các cuộc họp liên quan xuất hiện
  • Những file nào được sử dụng vào thời gian nhất định trong ngày.

 

Kiểm tra Quick Access trên trang chủ của Drive. Tính năng này sẽ cập nhập lần lượt đến tất cả khách hàng sử dụng G Suite trong vài tuần tiếp theo.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng