Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Xem trước các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu trong Google Drive

14/03/2017

Xem trước các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu trong Google Drive

 

Chúng tôi biết rằng bạn làm việc với nhiều định dạng tệp trong Google Drive. Đó là lý do tại sao khi khởi chạy, chúng tôi đã làm nó có thể xem trước các tài liệu, bản trình bày và bảng tính được bảo vệ bằng mật khẩu trong Drive.

 

tải xuống

 

Bây giờ khi bạn cố mở một trong những loại tệp này trong Drive trên web, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu và khi thành công, bạn sẽ thấy một bản xem trước chỉ đọc tài liệu đó.

 

Lưu ý rằng tính năng này cũng hoạt động khi bạn mở tệp Office được bảo vệ bằng mật khẩu được gửi dưới dạng tệp đính kèm trong Gmail.

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng