Save on IT costs and increase agility with Google Cloud Platform

{PARTNER NAME} helps guide your journey to Google’s cost-effective, scalable and reliable cloud infrastructure and services.

Giải Pháp Theo Ngành

Tham gia cùng với hơn 40,000+ doanh nghiệp tổ chức sử dụng NetSuite để quản lý hoạt động của mình

Khách hàng

Tại sao lại chọn dịch vụ của Gimasys

Hơn 10+ năm kinh nghiệm Gimasys đã triển khai thành công Oracle ERP cho hàng loạt doanh nghiệp top 500 tại VN

Triển khai

Thiết lập các chức năng riêng đáp ứng yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp. Hỗ trợ các giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý quy trình và chuyển đổi hiệu quả từ hệ thống cũ sang NetSuite

Tư vấn & Chiến lược

Tư vấn xác định các cải tiến về thiết kế, cấu hình và các cơ hội để bạn tối ưu hóa NetSuite giúp cải tiến toàn diện hệ thống và nâng cao hiệu suất hoạt động và hiệu quả của tổ chức

Đào tạo

Đào tạo cách vận hành và sử dụng hệ thống, sản phẩm công nghệ. Đào tạo theo yêu cầu từ đối tác. Đem quyền làm chủ hoàn toàn công nghệ, hệ thống đến cho tổ chức

Hỗ trợ sau triển khai

Xử lý vấn đề/lỗi phát sinh và giải đáp các yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn sử dụng hệ thống.Hỗ trợ mở rộng NetSuite: Bổ sung tài khoản người dùng, tích hợp với các hệ thống khác, bổ sung module mới và gia hạn quyền sử dụng. Chỉnh sửa mẫu nhập liệu, mẫu báo cáo, quy trình và chức năng

0974417099