Slide thumbnail

Quy trình mua hàng

 

  1. Quý khách truy cập đặt hàng tại order.gcloudvn.com. Lựa chọn loại dịch vụ cần đặt hàng.
  2. Thực hiện các bước đặt hàng và điền thông tin theo mẫu đặt hàng.
  3. Gimasys xử lý theo yêu cầu đăt hàng (gửi yêu cầu chỉnh sửa đơn hàng nếu thông tin chưa chính xác, đầy đủ).
  4. Gimasys xác nhận đặt hàng và gửi đơn hàng.
  5. Quý khách thực hiện thanh toán đơn hàng và gửi thông tin mã Token kích hoạt dịch vụ.
  6. Gimasys xác nhận thanh toán,gửi hóa đơn, thực hiện kích hoạt dịch vụ và gửi thông báo hoàn tất đơn hàng.