Android for Work

Với Android for Work (AfW), doanh nghiệp và tổ chức có thể tách các ứng dụng cá nhân và ứng dụng công việc ngay trên thiết bị của nhân viên. Doanh nghiệp và tổ chức chỉ quản lý các ứng dụng liên quan đến công việc trong khi nhân viên vẫn yên tâm sử dụng các ứng dụng phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Điều này giúp doanh nghiệp và tổ chức hạn chế được những rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả của công việc.

Bảo mật

Bao gồm Data security, Apps security và Device security

• Data security: Việc tách biệt các ứng dụng kinh doanh và ứng dụng dành cho cá nhân giúp hạn chế tối đa dữ liệu bị rò rỉ hoặc tấn công.

• Apps security: Ứng dụng công việc được triển khai thông qua Google Play for Work giúp ngăn chặn cài đặt các ứng dụng từ những nguồn không rõ ràng và áp dụng các cấu hình ứng dụng

• Device security: Thiết bị được bảo vệ với mã hóa đĩa, màn hình khóa, dịch vụ chứng thực từ xa và keystore phần cứng.

Quản lý tất cả các thiết bị Android từ một bảng điều khiển

• Thiết lập và cấu hình Android for Work trong tổ chức của bạn giúp quản lý tốt hơn dữ liệu kinh doanh.

• Phân phối ứng dụng và mua giấy phép ứng dụng số lượng lớn thông qua Google Play for Work.

• Dễ dàng trong quản lý và giúp kiểm soát chặt chẽ thiết bị.

Ứng dụng

• Triển khai các ứng dụng Google Play: Triển khai ứng dụng đến người dùng hoặc các thiết bị quản lý mà không cần thông qua Google Play for Work.

• Phê duyệt các ứng dụng công việc: IT có thể quy định các ứng dụng công việc mà người dùng có thể tải về từ Google Play for Work.

• Phân phối các ứng dụng nội bộ một cách an toàn: Các công ty có thể tự phân phối các ứng dụng nội bộ thông qua Google Play for Work, tự lưu trữ hoặc lưu trữ bởi Google.

• Mua và cấp phép số lượng lớn: IT có thể mua giấy phép ứng dụng số lượng lớn thông qua Google Play for Work, giao và chuyển chúng đến người dùng cá nhân.

Làm việc hiệu quả và linh hoạt hơn

• Thiết bị di động Android của người dùng sẽ kết nối chặt chẽ với công việc của họ. Người dùng có thể làm việc, đưa ra sáng kiến hoặc đưa ra một quyết định khi đang ở hoặc không ở trong văn phòng.

• Kết nối với đồng nghiệp và đối tác ở mọi lúc, mọi nơi với chỉ 1 thiết bị Android.

Thiết bị

Được hỗ trợ: smartphone, tablet, đồng hồ, TV…sử dụng hệ điều hành Android