G Suite Business

G Suite Business là phiên bản nâng cấp hơn phiên bản G Suite Basic. Ngoài những tính năng ưu việt hỗ trợ cho người dùng và quản trị viên trong phiên bản G Suite Basic, thì G Suite Business còn hỗ trợ:

 

Lưu trữ không giới hạn

Người dùng sẽ không còn phải lo lắng về dung lượng lưu trữ bởi nó đã được Google cung cấp không giới hạn và với đột bảo mật tuyệt đối.

Vault

Kiểm soát nâng cao của quản trị viên cho Drive, dễ dàng tìm kiếm và xuất sang các định dạng khác nhau. Giúp khôi phục lại bất kỳ thông tin của doanh nghiệp đã bị xóa (trong thời hạn lưu trữ).

Báo cáo thống kê chi tiết

Với tính năng audit thì admin có thể kiểm tra và báo cáo cho nội dung và chia sẻ trên Drive một cách chi tiết và rõ ràng hơn so với phiên bản G Suite basic.

 

 

Lưu trữ không hạn chế số lượng tin trong Gmail, tài liệu trong Google Drive hay là hình ảnh trong Google Photos.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp chỉ sử dụng dưới 5 tài khoản, mỗi tài khoản có dung lượng 1TB

  • Sử dụng Vault để lữu trữ, theo dõi hoạt động của người dùng, dễ dàng kiểm tra, xuất dữ liệu và quản lý mạnh mẽ tuân thủ theo chính sách công ty.
  • Có thêm thông tin về bản báo cáo thống kê kiểm tra từ Drive, cảnh báo tùy chỉnh và APIs.
  • Nhận các thông báo tùy chỉnh về các hoạt động trong Google Drive như khi tài liệu được chia sẻ ra ngoài domain).
  • Là một quản trị viên, bạn có thể xem và quản lý các thiết lập bảo mật cho một người dùng cụ thể trong Google Admin console. Bạn cũng có thể thu hồi quyền truy cập vào các dịch vụ của bên thứ ba và các khóa bảo mật nếu cần thiết.
  • Có thể kiểm soát cách người dùng chia sẻ tập tin và thư mục Google Drive ở bên trong và tổ chức của bạn. Tập tin được chia sẻ có thể cài đặt chế độ được xem, nhận xét hoặc quyền chỉnh sửa.
  • Xác định chính xác mà người dùng có thể thực hiện những nhiệm vụ, dựa trên quy định của tổ chức: Cài đặt hoặc sử dụng Drive cho Mac / PC để đồng bộ hóa các tập tin Drive với máy tính của họ. Share Drive và Docs biên tập các tập tin bên ngoài tổ chức, đến bất cứ ai hoặc whitelisted, tên miền ngoài tổ chức.
  • Sử dụng Documents add-ons được xây dựng bởi các nhà phát triển bên thứ ba.

Tìm hiểu thêm các phiên bản khác của G Suite:

G Suite Basic

G Suite Enterprise