Google Search for Work

Google Search for Work (GSfW) cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp tìm kiếm hiệu quả bao gồm: Google Site Search (GSS) – giải pháp tìm kiếm trên website hướng cộng đồng và Google Search Appliance (GSA) – giải pháp tìm kiếm thông tin có phân quyền và kiểm soát chặt chẽ từ các hệ thống nội bộ. GSfW mang đến cho người dùng một trải nghiệm thực sự thân thiện và gần gũi như chính những gì mà họ đang trải nghiệm với GOOGLE.COM.

Google Search Appliance

Google Search Appliance ( GSA) bao gồm thiết bị phần cứng và giải pháp phần mềm cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin nội bộ bằng trình duyệt giống như GOOGLE.COM. GSA lấy thông tin từ tất cả các hệ thống trong nội bộ doanh nghiệp nhưng chỉ đưa ra những kết quả mà người dùng được phép tìm kiếm và liên quan đến công việc của họ. GSA giúp doanh nghiệp:

Giảm thời gian và chi phí nhân lực cho việc tìm kiếm tài liệu; thực hiện thống kê, báo cáo.

• Nâng cao năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc của nhân viên.

• Hạn chế rủi ro về bảo mật thông tin với kết quả tìm kiếm chỉ hiển thị theo phân quyền của người dùng.

Google Site Search

Google Site Search (GSS) mang công nghệ tìm kiếm của Google vào các website (hướng cộng đồng) doanh nghiệp, giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin trên website dễ dàng và nhanh chóng theo cách mà họ đang sử dụng GOOGLE.COM. Kết quả tìm kiếm đa dạng, nhiều chiều, tối ưu theo lịch sử tìm kiếm của người dùng. Thao tác nhanh chóng với các từ khóa được gợi ý thông minh; trang kết quả không xuất hiện quảng cáo và nhờ thương hiệu của Google giúp các kết quả trở nên khách quan hơn