Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Sheets đưa ra tính năng mới giúp người dùng có thể đọc hay gõ hàm tính phức tạp trên Google Sheets.

Xem tiếp

Google Apps for Work cập nhật tính năng cho phép người dùng có thể truy cập ngoại tuyến vào Google Docs, Sheets và Slides.

Xem tiếp

Đầu năm 2016 Google đưa ra một số tính năng mới hỗ trợ đồng bộ, phân quyền trên Mac/PC tốt và nhanh hơn.

Xem tiếp

Google mở rộng thêm nhiều tính năng của Drive plug-in cho Microsoft Office trong đó có hỗ trợ Outlook.

Xem tiếp

Trong năm 2016, Google đã đưa thêm một số tính năng Reminders trong Google Calendar trên website mang nhiều tiện ích cho người dùng.

Xem tiếp

Google cung cấp thêm nhiều tính năng đồ thị trong Google Sheets trên thiết bị Android.

Xem tiếp

Tính năng Inline Uploads trong Google Drive giảm bớt những khó khăn cho người dùng trong việc upload dữ liệu.

Xem tiếp

Tính năng Goals trên Google Calendar của Android và IOS giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thời gian cho các hoạt động cá nhân.

Xem tiếp