Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Một phần mềm độc hại trên thiết bị Android mới xâm phạm hơn 1 triệu tài khoản Google đang lây nhiễm khoảng 13,000 thiết bị mỗi ngày.

Xem tiếp

Hôm qua 17/11/2016 Google giới thiệu các mẫu (templates) tùy chỉnh trong G Suite cho các ứng dụng Docs, Sheets, Slides và Forms.

Xem tiếp

Cùng với tên gọi mới G Suite, Google thông báo một số các tính năng mới để giúp người dùng làm việc cùng nhau như một team chiến lược và tạo các dự án để phục vụ tốt hơn cho khách hàng của họ.

Xem tiếp

Chương trình áp dụng cho các công ty đang dùng dịch vụ G Suite basic có từ 10 – 99 tài khoản người dùng email, nâng cấp lên G Suite Business (GAU).

Xem tiếp

Bắt đầu từ hôm nay 30/09/2016, Google sẽ chính thức đổi tên bộ sản phẩm Google Apps for Work thành G Suite.

Xem tiếp

Hiện tượng hàng loạt doanh nghiệp bị hacker và phần mềm độc hại tấn công hệ thống qua email đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bảo mật và an toàn thông tin tại Việt Nam.

Xem tiếp

Gimasys cam kết xử lý hiệu quả các vấn đề Quý khách hàng, không phân biệt tính chất của vấn đề, trong khung thời gian thích hợp và yêu cầu của khách hàng.

Xem tiếp

Google công bố tính năng cập nhập mới trên Google Plus nhằm hỗ trợ ứng dụng bộ sản phẩm này một cách đơn giản và thân thiện.

Xem tiếp