Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Tính năng Inline Uploads trong Google Drive giảm bớt những khó khăn cho người dùng trong việc upload dữ liệu.

Xem tiếp

Tính năng Goals trên Google Calendar của Android và IOS giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thời gian cho các hoạt động cá nhân.

Xem tiếp

Nhằm để tạo sự thuận tiện hơn cho người dùng, trong tháng 3/2016 vừa qua, Google đã ứng dụng tính năng Scroll nhanh trên các thiết bị IOS.

Xem tiếp

Tháng 6 năm 2012, Google thông báo ngừng cung cấp Google Apps Free.

Xem tiếp

“Find a time” sẽ đưa ra những gợi ý để bạn có thể lựa chọn thời gian phù hợp. Bạn có thể “chạm” để xem lịch của tất cả mọi người ngay lập tức.

Xem tiếp

Đối với ứng dụng Google Apps for Work (Gmail), thì của Google được sử dụng vượt hơn hẳng Microsoft tới 14 lần.

Xem tiếp

Một giải pháp có tính đột phá được cung cấp bởi Google, được xây dựng trên nền tảng công nghệ Điện toán đám mây (Cloud Computing).

Xem tiếp

Google đang làm cho người dùng dễ dàng hơn để bật chia sẻ tập tin trong Drive trên web.

Xem tiếp