Slide thumbnail

Tranh chấp khiếu nại

28/06/2017

 1. Nguyên tắc chung
  Khách hàng sử dụng dịch vụ của Gimasys được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật.Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng dịch vụ đều được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, thời gian giải quyết tối đa trong vòng 30 ngày.

  Thời hạn khiếu nại:

  • Không quá 14 ngày với các vấn đề về thương mại.
  • Không quá 30 ngày với các yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

 

 1. Tiếp nhận khiếu nại
  Khi có khiếu nại, khách hàng vui lòng liên hệ với Gimasys theo các kênh dưới đây:

  • Trang trực tuyến: https://support.gimasys.com
  • Email: googlesupport@gimasys.com
  • Điện thoại: Điện thoại: +84 2436282267 (HN) +84 2873050186 (HCM) trong giờ làm việc.
  • Hotline: 0901. 770.466 hoặc 0901. 770.266.
  • Giờ làm việc từ 8:00 tới 12:00 và từ 13:00 tới 17:00, từ thứ Hai tới thứ Sáu.

 

 1. Giải quyết khiếu nại
  Đối với các khiếu nại qua điện thoại: khi có đủ thông tin và có thể giải quyết được ngay, Gimasys sẽ tiến hành trả lời và xử lý cho khách hàng theo yêu cầu. Nếu các khiếu nại qua điện thoại không đủ thông tin Gimasys sẽ tiếp nhận thông tin và trả lời về các khiếu nại qua thông tin khách hàng cung cấp (email, điện thoại) trong vòng 05 ngày làm việc.Đối với các khiếu nại thông qua qua email, trang trực tuyến, Gimasys sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi trong vòng 03 ngày tới khách hàng về việc xử lý các khiếu nại.

  Trường hợp sự việc phức tạp, liên quan đến nhiều bên hoặc cần có thời gian xác minh, khắc phục … thời gian giải quyết sẽ dài hơn. Nhưng không quá 30 ngày.

  Nếu khách hàng chưa/không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Gimasys, hai bên sẽ cùng phối hợp xử lý dựa trên sự thống nhất, thỏa thuận giữa các bên