bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Data Loss Prevention – Ngăn chặn việc mất dữ liệu – giờ đã xuất hiện trong Team Drive

Có gì mới: Việc bảo vệ mọi dữ liệu mật của công ty bạn là điều tối quan trọng, cho dù nó được lưu trữ ở đâu. Trong tháng 1 năm nay, Google đã cho ra mắt Data Loss Prevention (DLP) cho Google Drive, mang đến cho khách hàng sử dụng G Suite Enterpríe nhiều quyền kiểm soát hơn trong cách dữ liệu được chia sẻ bên ngoài công ty. Và giờ đây, Google đang mang DLP đến với các dữ liệu đang được lưu trữ trong Team Drives.

DLP phân tích các tài liệu trong Team Drive của doanh nghiệp để tìm các thông tin nhạy cảm. Bạn có thể thiết lập các hành động dựa trên các điều kiện nhất định khi mà những thông tin đó được phát hiện. Các quản trị viên G Suite có thể kiểm soát nội dung nào nhân viên khi chia sẻ ra bên ngoài bằng cách xây dựng các nguyên tắc và thực hiện các chính sách.

Những chú ý quan trọng về Team Drives:

  • Vì Team Drive được sở hữu bởi tổ chứct chứ không phải cá nhân, nên các nguyên tắc DLP hiện đang áp dụng cho tổ chức cũng sẽ áp dụng cho Team Drives.
  • Nếu một nguyên tắc DLP chỉ được áp dụng cho một bộ phận hay một nhóm trong doanh nghiệp thì nguyên tắc đó sẽ không áp dụng với Team Drives.
  • Khi các tài liệu lưu trữ trong Team Drive bị cảnh báo bởi DLP, những người ngoài công ty bạn sẽ mất quyền truy cập với tất cả các tài liệu đó.

Cập nhật: gcloudvn.com

Trở lại đầu trang
0974 417 099