bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

So sánh chi tiết các phiên bản Google Workspace

GOOGLE WORKSPACE Business Enterprise
Business Starter Business Standard Business Plus Enterprise Essential Enterprise Standard Enterprise Plus
Gmail
Gmail theo tên miền doanh nghiệp (a@tencongty.com) x x x x x
Ngăn chặn spam và bảo mật thông tin x x x x x
Email không có quảng cáo x x x x x
Tương thích với Outlook x x x x x
Đảm bảo 99.9% thời gian hoạt động x x x x x x
Chống mất dữ liệu (data loss prevention) cho Gmail x x
Calendar – Google Meet – Google Chat
Google Meet : phòng họp trực tuyến 100 người tham gia 150 người tham gia 500 người tham gia 150 người tham gia 500 người tham gia 500 người tham gia
Thời lượng cuộc họp 2 tuần 2 tuần 2 tuần 24 tiếng 24 tiếng 24 tiếng
Bảng trắng x x x x x x
Ghi hình cuộc họp x x x x x
Q&A và bảng khảo sát x x x x x
Giơ tay phát biểu x x x x x
Phòng họp nhóm x x x x x
Lọc tiếng ồn x
Livestream trong tên miền 10k 100k
Chat: nhắn tin trong nhóm x x x x x
Bật hoặc tắt lịch sử trò chuyện theo mặc định x x x x
Tự động chấp nhận lời mời x x x x
Trò chuyện với mọi người bên ngoài miền x x x x
Calendar: Lịch chia sẻ x x x x x x
Duyệt tìm và đặt trước phòng họp x x x x x x
Docs – Sheets – Slides – AppSheet – Current – Site – Forms
Tạo nội dung cộng tác x x x x x x
Ghi chú được chia sẻ trong Keep x x x x x x
Trình tạo trang web trong Sites x x x x x x
Trình tạo khảo sát trong Biểu mẫu x x x x x x
Khả năng tương tác với các tệp Office x x x x x x
Dễ phân tích hơn nhờ các tính năng Điền thông minh, Xóa thông minh và Trả lời x x x x x x
Hỗ trợ thao tác nhập bằng tính năng Soạn thư thông minh, đề xuất ngữ pháp và tự động sửa lỗi chính tả x x x x x x
Xây dựng thương hiệu tùy chỉnh cho mẫu tài liệu và biểu mẫu x x x x x
Tạo ứng dụng mà không cần mã x x
Tìm kiếm thông minh Dữ liệu bên thứ nhất Dữ liệu bên thứ nhất Dữ liệu bên thứ nhất và bên thứ ba Dữ liệu bên thứ nhất và bên thứ ba
Drive
Dung lượng 30GB 2TB 5TB 1TB Theo nhu cầu** Theo nhu cầu **
Drive File Stream x x x x x x
Shared Drive x x x x x
Chia sẻ tệp nhanh chóng x x x x x x
truy cập các tệp trực tiếp trên PC/Mac x x x x x x
kiểm soát quyền truy cập các tệp x x x x x x
Chống mất dữ liệu (Data Loss Prevention) trong Drive x x
kiểm tra nhật ký và hoạt động người dùng trên Drive x x x x x
Bảo mật và quản lý
Xác minh 2 bước x x x x x x
Tùy chọn kiểm soát chính sách theo nhóm x x x x x x
Chương trình Bảo vệ nâng cao x x x x x x
Quản lý thiết bị đầu cuối Cơ bản Cơ bản Nâng cao Doanh nghiệp Doanh nghiệp
Vault – lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu x x x
Ngăn chặn mất dữ liệu (NCMDL) x x
Cloud Identity cao cấp x x x
Quyền truy cập theo ngữ cảnh x x x
Trung tâm bảo mật x x x
Chuẩn mã hóa phần mở rộng thư Internet an toàn/đa mục đích (S/MIME) x
Vùng dữ liệu x x
Thông tin về việc truy cập x x x
Trở lại đầu trang
0974 417 099