Slide thumbnail

Bản tin

Bản tin Google Cloud T12/2020

15/12/2020

Công nghệ điện toán đã phát triển như thế nào và tại sao doanh nghiệp cần một chiến lược đa đám mây (hybrid multi cloud)

Xu hướng chuyển sang điện toán kết hợp (hybrid) và đa đám mây (multi-cloud). Công nghệ kỷ nguyên đám mây cung cấp cho khách hàng khả năng sử dụng tốt hơn… Xem thêm

 

Hậu COVID-19, ngành bán lẻ sẽ chuyển đổi với AI / ML trên Google Cloud

Google gần đây đã thực hiện một cuộc khảo sát với các giám đốc điều hành bán lẻ toàn cầu để hiểu rõ hơn những trường hợp sử dụng AI / ML… Xem thêm

 

Bluecore cùng Google Cloud SQL đã thúc đẩy mua sắm trực tuyến như thế nào?

Bluecore hợp tác cùng với Google Cloud để mang đến những trải nghiệm mới và tối ưu hóa giá trị của dữ liệu nhằm thúc đẩy mua sắm trực tuyến… Xem thêm

 

 

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng