Slide thumbnail

Bảng giá Google Drive

04/03/2019

Bảng giá Google Drive

(Chưa bao gồm thuế)
Dung lượng (GB) Bảng giá theo năm (USD) Bảng giá theo năm (VND) Bảng giá theo tháng (USD) Bảng giá theo tháng (VND)
20 48.0 1,116,000 4.0 93,000
50 90.0 2,092,500 7.5 174,375
200 210.0 4,882,500 17.5 406,875
400 420.0 9,765,000 35.0 813,750
1,024 1,068.0 24,831,000 89.0 2,069,250
2,048 2,148.0 49,941,000 179.0 4,161,750
4,096 4,296.0 99,882,000 358.0 8,323,500
8,192 8,592.0 199,764,000 716.0 16,647,000
16,384 17,160.0 398,970,000 1,430.0 33,247,500