Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google mang đến cho admin nhiều quyền kiểm soát hơn đối với cách các thiết bị thực hiện xác thực điểm cuối (endpoint verification) và nó ảnh hưởng như thế nào đối với việc truy cập dữ liệu doanh nghiệp trên Google Cloud.

Xem tiếp

Giờ đây bạn có thể quản lý các ứng dụng Andoid cho người dùng của mình khi sử dụng trình quản lý thiết bị di động cơ bản (Basic Mobile Management).

Xem tiếp

Để giúp cho người dùng có sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với dữ liệu tài khoản mà họ chia sẻ với mỗi ứng dụng, Google đang thay đổi cách mà chúng ta cho phép các ứng dụng truy cập thông tin của mình.

Xem tiếp

Trước ngày 16/4/2019, bạn cần sao chép bất kì lệnh Hold nào đang tồn tại trong Mail (mà đang áp dụng cho cả tin nhắn trong Hangouts classic) và áp dụng chúng cho Hangouts Chat trong Google Vault.

Xem tiếp

Google đã di chuyển các cài đặt thông báo của Hangouts classic (phiên bản Hangouts cổ điển đang được tích hợp trong giao diện Gmail) sang các kênh thông báo trên thiết bị O+Android

Xem tiếp

Gần đây, Google đã cho ra mắt tính năng BigQuery data connector (Kết nối dữ liệu với BigQuery. Giờ đây, bạn có thể sử dụng những công cụ như App Script và trình quay Macro (Macro recorder) trong Sheets

Xem tiếp

Khi chèn một bảng mục lục vào trang web, bạn sẽ giúp người dùng dễ dàng điều hướng tới những phần thông tin nhiều chữ hơn (như FAQ – những câu hỏi thường gặp, tài liệu hay wiki).

Xem tiếp

Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng khám phá các tính năng truy cập (Accessibility setting) như: Hỗ trợ màn hình người dùng, hỗ trợ chữ nổi (Braille), hỗ trợ phóng to màn hình trong Docs, Sheets, Slides.

Xem tiếp