Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Nơi lưu trữ thông tin các doanh nghiệp sử dụng G Suite. Doanh nghiệp bạn có thể xem các doanh nghiệp khác đã chuyển đổi phương thức làm việc bằng cách sử dụng bộ công cụ năng suất G suite.

Xem tiếp

Các quản trị viên sẽ có nhiều lựa chọn hơn để quản lý việc người dùng truy cập các tài liệu Docs, Sheets, Slides khi ngoại tuyến. Giúp nâng cáo tính bảo mật thông tin cho doanh nghiệp

Xem tiếp

Xóa bỏ date picker giúp cho admin tìm kiếm dữ liệu gần hiện tại nhất trong admin console. Tuy nhiên các tìm kiếm vẫn giữ nguyên các tùy chọn như: 7 ngày trước, 1 tháng trước, 6 tháng trước để hỗ trợ tốt nhất cho admin.

Xem tiếp

Google đã bổ sung báo cáo người dùng Google+ trong Admin console và báo cáo APIs. Với việc cập nhật này người quản trị sẽ thấy được số lượng người dùng hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng, số lượng post mới, post được bình luận hay được chia sẻ…

Xem tiếp

Google cho phép bạn có thể bổ sung logo vào Site và sử dụng các màu sắc từ logo đó để tùy biến site. Tính năng mới này sẽ giúp bạn tạo ra các sites chuyên nghiệp, sẵn sàng cho doanh nghiệp, cho tổ chức.

Xem tiếp

Với Topics, người dùng sẽ thấy được các luồn thông tin chất lượng cao từ các bộ sưu tập, các công đồng và những người liên quan tới các chủ đề mà họ yêu thích.

Xem tiếp

Google Cloud Search đã được giới thiệu trên trình duyệt và ứng dụng Android, và bây giờ sẽ sẵn sàng trên thiết bị iOS.

Xem tiếp

Cải tiến việc tìm kiếm lịch sử truy cập Email. Hiện tại, các quản trị viên email có thể tìm kiếm các email theo tiêu đề và các quy định được liên kết trong email. Tính năng này giúp cho quản trị viên tiết kiệm thời gian cho việc xử lý sự cố cho người dùng.

Xem tiếp