Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Gimasys cam kết xử lý hiệu quả các vấn đề Quý khách hàng, không phân biệt tính chất của vấn đề, trong khung thời gian thích hợp và yêu cầu của khách hàng.

Xem tiếp

Google công bố tính năng cập nhập mới trên Google Plus nhằm hỗ trợ ứng dụng bộ sản phẩm này một cách đơn giản và thân thiện.

Xem tiếp

Google cập nhất phiên bản mới nhất cho ứng dụng Google Docs và Sheets trên các thiết bị Android và iOS.

Xem tiếp

Google đưa ra tính năng Document Outline trong Google Docs trên website và thiết bị iPhone hoặc iPad.

Xem tiếp

Tính năng mới của Google sites giúp người sử dụng có thể dễ dàng chia sẻ thông tin nội bộ trong công ty mình.

Xem tiếp

Google Drive là một giải pháp lưu trữ và đồng bộ dữ liệu của Google. Ứng dụng này cho phép người dùng lưu trữ tài liệu trên cloud, chia sẻ và chỉnh sửa các dạng document, spreadsheet, và presentation cùng với những đồng nghiệp cộng tác khác.

Xem tiếp

Sắp tới đây Google sẽ nâng cấp Google+ chính thức trở thành ứng dụng cốt lõi (core service) trong bộ giải pháp GAfW.

Xem tiếp

Google đưa ra tính năng mới trong cổng API giúp người dùng có thể dễ dàng lấy dữ liệu liệu khi cần thiết.

Xem tiếp