Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Thành lập vào tháng 3 năm 2004, GIMASYS cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý, tư vấn quản trị kinh doanh.

Xem tiếp

Google đã phát triển một sản phẩn cơ bản rất đáng chú ý, cân dối giữa hai thế mạnh cốt lõi – dịch vụ dựa trên cloud và phần Chrome OS.

Xem tiếp

Chuyển đổi doanh nghiệp là những thay đổi về măt cơ bản của hoạt động vận hành kinh doanh để phù hợp với sự chuyển biến của thị trường.

Xem tiếp

Bạn có mong muốn quá trình làm việc của công ty với khách hàng trở nên gần gũi và dễ dàng hơn hay không?

Xem tiếp

Giống như việc Google for Work đang tiếp tục chứng minh sự hữu ích và tối ưu kinh phí, càng ngày càng nhiều hơn các công ty từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau đang thực hiện việc chuyển đổi.

Xem tiếp

Là đơn vị tiên phong trong dịch vụ điện toán đám mây, Google hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề an ninh khi cloud được sử dụng cho các ứng dụng doanh nghiệp.

Xem tiếp

Độ linh hoạt cao mang lại cho các doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây một ưu thế rõ ràng so với các đối thủ.

Xem tiếp