Slide thumbnail

Bản tin

Bản Tin Google Cloud T7/2020

22/07/2020

Google Cloud VMware Engine đã sẵn sàng để sử dụng

Google vui mừng thông báo rằng Google Cloud VMware Engine nay đã sẵn sàng, bạn dịch chuyển dễ dàng các ứng dụng dựa trên VMware hiện tại lên Google Cloud..

 

11 dẫn chứng tốt nhất cho thấy doanh nghiệp vận hành hiệu quả và giảm chi phí với Google Cloud

Cùng tìm hiểu qua 11 dẫn chứng tốt nhất cho thấy doanh nghiệp vận hành hiệu quả và giảm chi phí để phát triển trong tương lai với Google Cloud..

 

 

 

Nguồn: Gimasys.

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng