Slide thumbnail

Bản tin

Bản tin Google Cloud – T8/21

13/08/2021

Private Service Connect: Sử dụng dịch vụ nhanh hơn, riêng tư và an toàn

Private Service Connect cho phép bạn tạo các kết nối riêng tư và an toàn từ mạng đám mây của mình tới các dịch vụ của Google Cloud… Xem thêm

 

Data protection: Bảo mật dữ liệu khi lưu trữ và sử dụng

Data protection: Bảo mật dữ liệu khi lưu trữ và sử dụng cùng với Confidential computing của Google Cloud,….  Xem thêm

 

Cloud Build private pool: Bảo mật CI / CD cho private networks

Cloud Build cung cấp khả năng tự động mở rộng quy mô theo yêu cầu, bảo mật CI/ CD , tất cả đều không có cơ sở hạ tầng để quản lý… Xem thêm 

 

 

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng