bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Cập nhật: Giao diện đăng nhập mới của Google

Có gì mới: Tháng trước, Google đã công bố giao diện mới trong màn hình đăng nhập Google. Thật không may, do sự chậm trễ không lường trước được, Google đã triển khai thiết kế mới trong ngày 17 tháng 7 với một số thay đổi nhỏ.

Bạn có thể nhận thấy rằng khi bạn đăng nhập vào tài khoản G Suite của mình, màn hình giao diện hơi khác một chút. Một số thay đổi bao gồm các chỉnh sửa cho logo của Google và  tất cả các mục trên màn hình đều được căn giữa. Dưới đây là hình ảnh trước và sau khi thay đổi.

Giao diện đăng nhập cũ của Google
Giao diện đăng nhập cũ của Google

 

Màn hình đăng nhập mới từ Google
Màn hình đăng nhập mới từ Google

Xin lưu ý rằng đường viền xung quanh các trường văn bản (được đề cập trong thông báo trước của Google) sẽ xuất hiện trong những tháng tới.

Google xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào phát sinh từ sự chậm trễ và thay đổi này.

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099