Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Hangouts Meet add-in dành cho Microsoft Outlook

07/11/2018

Có gì mới? Google đã xây dựng một Hangouts Meet add-indành cho Microsoft Outlook để giúp người dùng Outlook có thể đặt lịch họp online với Meet. Add-in này cho phép bạn tạo các cuộc họp video với Meet thông qua phần event hoặc email của Outlook. Cách sử dụng rất đơn giản: Chỉ cần click vào biểu tượng Meet để tự động chèn chi tiết cuộc họp video conference cũng như các tham gia sự kiện trên Calendar, event.

 

Hangouts Meet

 

Add-in này cũng tương tự như plugin Hangouts Outlook hồi trước.

Hãy truy cập vào Help Center để tìm hiểu thêm về cách thêm cuộc họp video Meet vào sự kiện Outlook, bao gồm cả hướng dẫn để tải add-in về.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng