bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Hộp thoại chia sẻ mới cho Google Drive, Docs, Sheets, Slides và Forms

Có gì thay đổi

Google đang cập nhật giao diện bạn sử dụng để chia sẻ tệp từ Google Drive, Docs, Sheets, Slides và Forms trên web. Điều này sẽ thay thế giao diện trước đây được sử dụng để chia sẻ tệp và quản lý các thành viên của các ổ đĩa được chia sẻ. Những thay đổi này sẽ giúp việc chia sẻ tệp chỉ với những người cụ thể dễ dàng hơn mà không cần mở rộng quyền truy cập ngoài những gì cần thiết.

Hộp thoại chia sẻ mới cho Google Drive, Docs, Sheets, Slides và Forms 1

Ai bị ảnh hưởng

Người dùng cuối

Có gì ảnh hưởng

Chia sẻ tập tin là rất quan trọng để hợp tác. Điều này đặc biệt đúng bây giờ, vì nhiều lực lượng lao động làm việc ở xa và cộng tác trên các tệp từ các vị trí khác nhau. Bằng cách giúp chia sẻ tệp với những người cụ thể dễ dàng hơn, chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện sự hợp tác trong khi giảm rủi ro truy cập của người dùng không mong muốn.

Thông tin thêm

Google đã thực hiện một số thay đổi đối với trải nghiệm chia sẻ. Những điều này sẽ giúp thực hiện các tác vụ thông thường dễ dàng hơn, tránh thay đổi quyền vô tình và nhanh chóng xem ai có quyền truy cập vào tệp. Cụ thể bạn có thể nhận thấy:

  • Giao diện tách biệt, tập trung vào nhiệm vụ: Hộp thoại chia sẻ mới làm nổi bật các tác vụ thiết yếu của người dùng như chia sẻ tệp, thay đổi quyền và xem quyền truy cập tệp. Thiết kế lại cũng tách biệt trực quan việc chia sẻ với mọi người và các nhóm khỏi chia sẻ liên kết.
  • Nút liên kết nhanh sao chép nhanh chóng Nút nút: Chúng tôi đã thêm một nút liên kết sao chép liên kết để giúp liên kết dễ dàng hơn mà không cần thay đổi quyền liên kết.
  • Dễ dàng xem quyền truy cập hiện tại: Giao diện mới hiển thị rõ hơn những người hiện có quyền truy cập vào mục này, giúp dễ dàng kiểm tra và thay đổi quyền nhanh chóng.
Giao diện chia sẻ mới cho các tệp biên tập Google Drive và Docs
Giao diện chia sẻ mới cho các tệp biên tập Google Drive và Docs

Giao diện chia sẻ cũ
Giao diện chia sẻ cũ

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Thay đổi này sẽ diễn ra theo mặc định. Không có kiểm soát quản trị cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Sử dụng Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ tệp Google Drive.

Thời gian bắt đầu

  • Tên miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 năm 2020
  • Tên miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 năm 2020

Khả dụng

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099