Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

    Mindful Containers là một công ty hư cấu đang tạo ra các ứng dụng microservice được đóng gói. Họ cần một fully managed compute environment for deploying and scaling serverless containerized microservices. Vì vậy, họ đang xem xét Cloud Run.  Họ hào hứng với Cloud Run vì nó loại bỏ cấu hình, giám […]

Xem tiếp

Một lợi ích chính của điện toán đám mây là bạn có thể dễ dàng tạo và xóa tài nguyên máy tính, chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Trong khi production virtual machines  (VM) có xu hướng chạy liên tục, một số máy chỉ cần thiết khi chạy batch jobs, trong khi […]

Xem tiếp

Có gì thay đổi  Google đang mở rộng kiểm soát kiểm duyệt cuộc họp trong Google Meet với một số tính năng được yêu cầu cao. Bây giờ bạn sẽ có thể: Chỉ định tối đa 25 người cùng host cho mỗi cuộc họp, cho phép họ truy cập và sử dụng các điều khiển […]

Xem tiếp

Có gì thay đổi  Bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2021, bạn sẽ có thể chỉ ra nơi bạn đang làm việc trực tiếp trên lịch của mình. Bạn có thể thêm thói quen làm việc hàng tuần và cập nhật vị trí của mình khi kế hoạch thay đổi.     Đặt […]

Xem tiếp

Có gì thay đổi Tên miền an toàn trong Google Chat cho phép bạn giới hạn trò chuyện bên ngoài chỉ với những người dùng trong miền mà bạn tin cậy. Trước đây, bạn chỉ có thể chọn cho phép Google Chat với bên ngoài hoặc không. Giờ đây, bạn có thể chọn giới hạn […]

Xem tiếp

Tổng quan Google Meet ra mắt tính năng mới giúp bạn dễ dàng xác định và khắc phục khi có tiếng vọng trong các cuộc gọi điện video. ‘Tiếng vọng’ có thể xảy ra khi hệ thống của bạn cung cấp lại âm thanh cho cuộc gọi. Hầu hết thời gian, Meet sẽ điều khiển […]

Xem tiếp

Có gì thay đổi  Giờ đây, bạn có thể xem các tệp Microsoft Office được nhúng trong tài liệu của mình khi bạn đang làm việc với các tệp Offices trong Google Docs, Sheets và Slides .. Tính năng này cho phép bạn: Xem các tệp ở chế độ xem trước, Sao chép trực tiếp […]

Xem tiếp

    Một cuộc khảo sát gần đây thấy rằng các nhà phát triển dành 39% thời gian của họ để quản lý cơ sở hạ tầng DevOps hỗ trợ các continuous integration (CI) và continuous delivery (CD) của họ. Tính khả dụng không đáng tin cậy, cung cấp thủ công, mở rộng quy mô […]

Xem tiếp