Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google đã thêm một tính năng mới để sử dụng Google Groups nhằm kiểm soát sự truy cập vào các ứng dụng G Suite, cũng như các dịch vụ bổ sung của Google. Tính năng này mang đến cho admin một cách đơn giản và cụ thể để đảm bảo rằng đúng người dùng đúng ứng dụng

Xem tiếp

Trong lần cập nhật này, Google giúp các admin G Suite có một bức tranh tổng thể hơn về các thiêt bị di động cũng như máy tính đang được nhân viên sử dụng trong công ty.

Xem tiếp

Google đã thêm vào một tính năng mới giúp xem và lọc các báo cáo theo từng tổ chức con (Organizational Unit – OU) trong doanh nghiệp, từ Admin console và mục Report API.

Xem tiếp

Google đang thêm vào Trung tâm bảo mật G Suite – Security Center một số tính năng mới. Trung tâm bảo mật là một bộ công cụ mang đến những phân tích về tình hình bảo mật, thông tin chi tiết mà dựa vào đó có admin có thể giải quyết vấn đề

Xem tiếp

Là một Admin G Suite, giờ đây bạn có thể lấy được nhiều thông tin hữu ích và chi tiết hơn liên quan tới các email bị gắn dấu Spam, trực tiếp từ admin console. Công cụ Tìm kiếm nhật kí hoạt động Email (Email Log Search) sẽ cho bạn thấy lý do một email bị đánh dấu là spam,

Xem tiếp

Google đang giúp các admin G Suite dễ dàng quản lý các đội nhóm trong doanh nghiệp mình. Khi bạn mở một nhóm trong Admin console, bạn sẽ nhìn thấy những thẻ thông tin xuất hiện

Xem tiếp

Có gì mới? Vào ngày 31/12/2018, Google sẽ xóa bỏ hai phương thức thông báo trong Admin console của G Suite: Biểu tượng chiếc chuông trong Admin Console trong giao diện Web (xem hình bên dưới) Thông báo đẩy (push notification) từ ứng dụng Google Admin trên hệ điều hành Android và iOS. Bạn vẫn […]

Xem tiếp

Có gì mới? Sắp tới đây, những người không có tài khoản Google sẽ có thể xem, bình luận và gợi ý chỉnh sửa hoặc trực tiếp chỉnh sửa các tệp tin Google Docs, Sheets, Slides.   Các doanh nghiệp thường phải trao đổi và làm việc với các tệp tài liệu với đối tác, […]

Xem tiếp