Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Để giữ cho hệ thống luôn ổn định và an toàn, Google giới hạn số lượng Email mà người dùng có thể gửi mỗi ngày và số người nhận trên mỗi thư. Nếu bạn sử dụng vượt qua giới hạn gửi Email, bạn sẽ thấy thông báo lỗi như:

Xem tiếp

Trong một vài tháng tới, Google sẽ thay thế hoàn toàn ứng dụng Google Contact cũ và thay thế bằng phiên bản Google Contact mới (hay còn được biết với tên gọi Contact preview).

Xem tiếp

Bắt đầu từ 7/1/2019, thông báo tin nhắn từ Google Calendar sẽ không xuất hiện nữa. Vì Calendar cho phép gửi thông báo qua ứng dụng, bạn sẽ vẫn nhận được thông báo, dù bạn đang dùng thiết bị gì hay sử dụng kết nối mạng nào.

Xem tiếp

Có gì mới? Vào 31/12/2018, Google sẽ dừng chương trình hỗ trợ dành cho Window XP và Server 2003 với các công cụ di chuyển và đồng bộ dữ liệu G Suite dựa trên Window dưới đây: G Suite Sync for Microsoft Outlook (GSSMO) G Suite Migration for Microsoft Exchange (GSMME) G Suite Migration for […]

Xem tiếp

Với lần cập nhật mới này, bên cạnh tổng số kết quả sẽ trả về, bạn còn có thể thấy số lượng tài khoản khớp với yêu cầu. Từ đây, bạn có thể tải xuống danh sách chứa các tài khoản đó và số lượng tin nhắn khớp với yêu cầu.

Xem tiếp

Có gì mới? Trong lần cập nhật này, Google sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn khi bạn tạo – và người dùng tìm kiếm – các ứng dụng Android mà họ cần cho công việc.   Nhóm lại và sắp xếp các ứng dụng trong Google Play store Để giúp người dùng tìm được […]

Xem tiếp

Khi nhắc tới việc bảo vệ các tài khoản Online, thiết lập một mật khẩu mạnh chính là hàng phòng thủ tuyến đầu. Để làm vậy, doanh nghiệp sẽ có rất nhiều quy định khác nhau liên quan tới mật khẩu của người dùng

Xem tiếp

Google đã thực hiện một vài thay đổi nhỏ đối với giao diện trang đăng nhập Google. Những thay đổi này đã được thực hiện một lần vào đầu năm nay, qua đó đã cập nhật trang đăng nhập để phù hợp với những nguyên tắc thiết kế “Material Design”

Xem tiếp