Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Team Drive cho phép bạn chia sẻ tài liệu với mọi người bên trong và ngoài doanh nghiệp của bạn. Mặc dù sẽ có rất nhiều người bên ngoài doanh nghiệp của bạn, như khách hàng và đối tác, muốn thêm/đóng góp vào Team Drive, việc kiếm soát ai có quyền di chuyển các tài liệu ra bên ngoài cũng là một việc rất quan trọng

Xem tiếp

Rất nhiều trang web, đặc biệt là những trang web được tạo ra phục vụ mục đích kinh doanh, yêu cầu một sự thống nhất của footer giữa các trang, với những thông tin quan trọng như thông tin liên lạc của doanh nghiệp, chính sách an toàn thông tin. Giờ đây việc tạo và quản lý những footer này đã trở nên đơn giản hơn

Xem tiếp

Dù bạn hay đồng nghiệp hay khách hàng của bạn ở nơi đâu trên thes giới, Google đều muốn đảm bảo rằng Google Docs, Slides có thể giúp cho công việc của bạn. Đó là lí do vì sao Google đã thêm vào các phông chữ mới trong Docs và Slides để hỗ trợ tới 62 ngôn ngữ,

Xem tiếp

Một bức tranh đáng giá bằng nghìn từ, đặc biệt là khi bạn có thể thêm chúng vào văn bản hay bài thuyết trình của mình, hoặc có thể vẽ chúng thật nhanh và dễ dàng. Bởi vậy, Google đã đưa vào một số cải tiến với tính năng chèn hình ảnh vào Google Docs, Slides và Drawings

Xem tiếp

Khi mọi người cùng cộng tác để tạo ra nội dung tài liệu, việc lưu giữ lại lịch sử của việc cộng tác đó ngày càng quan trọng khi bạn phải copy tài liệu, bảng tính hay slide thuyết trình. Ví vậy, Google đã cho phép copy bình luận (comment) và gợi ý (suggestion) bất kì khi nào bạn copy các tài liệu Docs, Sheets, Slides.

Xem tiếp

Google vừa mới thông báo một số điểm bổ sung cho bộ sản phẩm và đặc tính của Hangouts Meet, bao gồm cả việc hỗ trợ cho 50 người tham gia vào một cuộc họp. Mọi cuộc họp được tổ chức bởi người dùng G Suite bản Enterprise đều có tính năng này

Xem tiếp

Có rất nhiều lí do khiến bạn phải tạo nhiều sự kiện trên Calendar với cùng thông tin chi tiết cho Hangout Meets, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng những người được mời sẽ tham gia vào cùng một cuộc họp, kể cả họ đang có các sự kiện khác nhau trên Calendar…

Xem tiếp

Google Prompt là một phương pháp giúp xác thực tài khoản dễ dàng hơn, bảo mật hơn và tuân theo các chính sách di động được áp dụng trên các thiết bị của nhân viên

Xem tiếp