Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google đã kết nối Sheets và BigQuery để giúp việc phân tích và chia sẻ dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Bộ liên kết dữ liệu BigQuery sẽ giúp bạn cộng tác với đồng nghiệp, đối tác trên giao diện quen thuộc của spreadsheet

Xem tiếp

Như Google đã công bố từ năm 2017, Hangouts Chat và Hangouts Meet là phiên bản thế hệ kế tiếp của Hangouts truyền thống (Classic Hangouts) nhằm tập trung vào giao tiếp nhóm. Vào cuối năm nay, Google sẽ chính thức tiến hành chuyển dịch người dùng từ Hangouts truyền thống qua Chat và Meet đối […]

Xem tiếp

Google đã thêm một tính năng mới để sử dụng Google Groups nhằm kiểm soát sự truy cập vào các ứng dụng G Suite, cũng như các dịch vụ bổ sung của Google. Tính năng này mang đến cho admin một cách đơn giản và cụ thể để đảm bảo rằng đúng người dùng đúng ứng dụng

Xem tiếp

Trong lần cập nhật này, Google giúp các admin G Suite có một bức tranh tổng thể hơn về các thiêt bị di động cũng như máy tính đang được nhân viên sử dụng trong công ty.

Xem tiếp

Google đã thêm vào một tính năng mới giúp xem và lọc các báo cáo theo từng tổ chức con (Organizational Unit – OU) trong doanh nghiệp, từ Admin console và mục Report API.

Xem tiếp

Google đang thêm vào Trung tâm bảo mật G Suite – Security Center một số tính năng mới. Trung tâm bảo mật là một bộ công cụ mang đến những phân tích về tình hình bảo mật, thông tin chi tiết mà dựa vào đó có admin có thể giải quyết vấn đề

Xem tiếp

Là một Admin G Suite, giờ đây bạn có thể lấy được nhiều thông tin hữu ích và chi tiết hơn liên quan tới các email bị gắn dấu Spam, trực tiếp từ admin console. Công cụ Tìm kiếm nhật kí hoạt động Email (Email Log Search) sẽ cho bạn thấy lý do một email bị đánh dấu là spam,

Xem tiếp

Google đang giúp các admin G Suite dễ dàng quản lý các đội nhóm trong doanh nghiệp mình. Khi bạn mở một nhóm trong Admin console, bạn sẽ nhìn thấy những thẻ thông tin xuất hiện

Xem tiếp