Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google đang thiết lập một số thay đổi. Khi bạn chọn “ Xuất bản” một trang Google Sites thì đồng nghĩa với việc những người khác có thể xem được site của bạn.

Xem tiếp

Quick Access ban đầu có sẵn trên Drive của ứng dụng Android, sau đó là thiết bị iOS và bây giờ đã sẵn sàng trên web.

Xem tiếp

Tính năng này đang được phát triển với các dự đoán trả lời ở mức 12% theo như cầu của người dùng trong ứng dụng Inbox trên di động Và với sự ra mắt này, Smart Reply hiện đã có sẵn trên Gmail của Android và iOS.

Xem tiếp

Google đã tạo ra một liên kết mời cộng động, vì vậy bạn có thể mời tất cả những người phù hợp cùng một lúc.

Xem tiếp

Cùng Gimasys tìm hiểu về loại mã độc đáng sợ này và cách phòng tránh để đảm bảo an toàn trước sự tấn công dữ dội của WannaCry nhé.

Xem tiếp

Google Cloud Connect (GCC): Cộng đồng chính thức cho quản trị viên G Suite, nơi cung cấp các nguồn tài nguyên có thể giúp các quản trị viên làm việc với bộ ứng dụng G Suite dễ dàng hơn.

Xem tiếp

Nơi lưu trữ thông tin các doanh nghiệp sử dụng G Suite. Doanh nghiệp bạn có thể xem các doanh nghiệp khác đã chuyển đổi phương thức làm việc bằng cách sử dụng bộ công cụ năng suất G suite.

Xem tiếp

Các quản trị viên sẽ có nhiều lựa chọn hơn để quản lý việc người dùng truy cập các tài liệu Docs, Sheets, Slides khi ngoại tuyến. Giúp nâng cáo tính bảo mật thông tin cho doanh nghiệp

Xem tiếp