Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Đầu năm 2016 Google đưa ra một số tính năng mới hỗ trợ đồng bộ, phân quyền trên Mac/PC tốt và nhanh hơn.

Xem tiếp

Google mở rộng thêm nhiều tính năng của Drive plug-in cho Microsoft Office trong đó có hỗ trợ Outlook.

Xem tiếp

Trong năm 2016, Google đã đưa thêm một số tính năng Reminders trong Google Calendar trên website mang nhiều tiện ích cho người dùng.

Xem tiếp

Google cung cấp thêm nhiều tính năng đồ thị trong Google Sheets trên thiết bị Android.

Xem tiếp

Tính năng Inline Uploads trong Google Drive giảm bớt những khó khăn cho người dùng trong việc upload dữ liệu.

Xem tiếp

Tính năng Goals trên Google Calendar của Android và IOS giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thời gian cho các hoạt động cá nhân.

Xem tiếp

Nhằm để tạo sự thuận tiện hơn cho người dùng, trong tháng 3/2016 vừa qua, Google đã ứng dụng tính năng Scroll nhanh trên các thiết bị IOS.

Xem tiếp

Tháng 6 năm 2012, Google thông báo ngừng cung cấp Google Apps Free.

Xem tiếp