Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google đã phát triển tính năng phân nhỏ dữ liệu từ 1 cột thành nhiều cột để người dùng có thể chuyển đoạn văn bảng sang dạng bảng dễ dàng.

Xem tiếp

Định dạng mặc định mới của Google Forms được ra mắt với nhiều lựa chọn và nhiều tính năng hơn cho người dùng.

Xem tiếp

Google không ngừng thêm các chức năng mới vào Google Apps, làm cho nhân viên ngày càng năng xuất hơn mà không cần phải cập nhật hệ thống.

Xem tiếp

Hiện nay hơn 5 triệu doanh nghiệp đã chuyển đổi sang sử dụng Google Apps để giúp các nhân viên làm việc cùng nhau với năng xuất cao hơn.

Xem tiếp

Ngay khi không thể thay thế giáo viên, ứng dụng Classroom giúp công việc của giáo viên trở nên dễ dàng hơn các phương pháp truyền thống.

Xem tiếp

Đây là một kho online được tạo ra để giúp người dùng cá nhân, các tổ chức mua, thi hành việc ích hợp các ứng dụng web trên cloud.

Xem tiếp

Gmail là một phần của bộ ứng dụng GAfW, người dùng có thể sử dụng domain cá nhân để làm thương hiệu email của công ty mình.

Xem tiếp

Google Apps for Work các ứng dụng chính như Gmail, Google Calendar, Google Hangout, Google Drive, Google Sites, Google +…

Xem tiếp