Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Giống như việc Google for Work đang tiếp tục chứng minh sự hữu ích và tối ưu kinh phí, càng ngày càng nhiều hơn các công ty từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau đang thực hiện việc chuyển đổi.

Xem tiếp

Là đơn vị tiên phong trong dịch vụ điện toán đám mây, Google hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề an ninh khi cloud được sử dụng cho các ứng dụng doanh nghiệp.

Xem tiếp

Độ linh hoạt cao mang lại cho các doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây một ưu thế rõ ràng so với các đối thủ.

Xem tiếp