bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Đặt lưu trữ dữ liệu cục bộ trong Google Workspace (Local data storage)

Có gì thay đổi

Google giới thiệu tính năng mới của Google Workspace, tính năng lưu trữ dữ liệu cục bộ. Tính năng này cho phép quản trị viên xuất dữ liệu Workspace của tổ chức họ vào vị trí địa lý hoặc các vị trí họ chọn. Đây là các tùy chọn có sẵn cho tính năng này:

  • Dữ liệu người dùng: Chỉ định người dùng, nhóm, đơn vị tổ chức hoặc toàn bộ tổ chức của bạn
  • Tần suất xuất: Chọn xuất liên tục hoặc xuất một lần
  • Cài đặt bộ nhớ: Chỉ định vị trí địa lý của nhóm lưu trữ Google Cloud mà dữ liệu được xuất sang, ai có thể truy cập dữ liệu và các cài đặt khác trong nhóm lưu trữ Google Cloud.

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên

Tại sao lại sử dụng

Bản cập nhật này cho phép quản trị viên xuất dữ liệu Workspace của tổ chức vào bộ chứa Google Cloud Storage (GCS) của riêng họ nằm ở vị trí địa lý mà họ chọn để đáp ứng nhu cầu về chủ quyền dữ liệu, tuân thủ và lưu trữ dữ liệu.

Bắt đầu

Thời gian triển khai

Tính khả dụng

  • Dành cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus cóAssured Controls add-on
  • Nếu như khách hàng không có Assured Controls add-on, hãy  Liên hệ Google  hoặc liên hệ đến Partner để thêm thông tin chi tiết
Trở lại đầu trang
0974 417 099