skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Bản tin Google Cloud T9/2021

tiết kiệm chi phí với quản lý máy ảo tự động và Suspend/Resume Tối ưu hóa chi phí thông qua…

Bản tin Google Cloud – T8/21

Private Service Connect: Sử dụng dịch vụ nhanh hơn, riêng tư và an toàn Private Service Connect cho phép bạn…

Bản tin Google Cloud T6/2021

DevOps trên Google Cloud: công cụ để tăng tốc độ phát triển phần mềm Tìm hiểu thêm về việc ForgeRock…

Bản tin Google Cloud T5/2021

Đột phá trong công nghệ khi chuyển vSphere 5.5+ sang Google Cloud VMware Engine Thay đổi hệ thống công nghệ…

Bản tin Google Workspace T5/2021

So sánh các phiên bản Google Workspace for Education mới nhất Google Workspace for Education (G Suite for education cũ)…

Back To Top
0974 417 099