Slide thumbnail

Bản tin

BẢN TIN GOOGLE CLOUD THÁNG 12/ 2019

12/12/2019

Tổng quan về tối ưu hóa chi phí Networking

Mỗi khi triển khai dịch vụ cloud bạn đều cần đến network để chuyển dữ liệu. Nếu không có internet, bạn không thể xem video hay tải hình ảnh…. Xem thêm

 

Hiện đại hóa ứng dụng của bạn với Migrate for Anthos

Nhiều ứng dụng mà bạn có thể muốn chuyển sang đám mây đã xuất hiện từ lâu … ứng dụng cần có để viết lại chúng làm sao để trở thành ứng dụng thuần… Xem thêm

 

 

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng