bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Chặn người tham gia vào Google Meet khi cố gắng truy cập lại

Thông tin tổng quan

Google đang thực hiện hai thay đổi đối với phần “gõ cửa” (yêu cầu tham gia cuộc họp) trong Google Meet để giảm sự gián đoạn trong các cuộc họp giáo dục.

Đầu tiên, nếu người điều hành cuộc họp từ chối gõ hai lần từ cùng một người tham gia, thì người tham gia đó sẽ bị chặn gõ lại. Điều này có nghĩa là người kiểm duyệt sẽ không thấy bất kỳ phản ứng bổ sung nào từ người dùng đó trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp.

Thứ hai, nếu người kiểm duyệt loại bỏ một người tham gia, người tham gia đó sẽ không thể:

  • Tham gia lại cuộc họp hiện có (ngay cả khi họ ở trong miền hoặc trên lịch mời).
  • Gõ để yêu cầu tham gia lại cuộc họp hiện có.

Trước đây, khi các thành viên gây rối bị đuổi khỏi cuộc họp, họ có thể tiếp tục làm gián đoạn cuộc họp bằng cách tham gia lại hoặc liên tục gõ cửa.

Chặn người tham gia vào Google Meet khi cố gắng truy cập lại

Lưu ý, nếu người kiểm duyệt đẩy nhầm người tham gia, họ vẫn có thể thêm người tham gia đó vào cuộc họp bằng cách mời họ theo cách thủ công. Họ có thể sử dụng nút thêm người trong bảng điều khiển.

Bắt đầu

Quản trị viên : Không cần thao tác gì 

Người dùng cuối: Tự động được Bật. 

Thời gian triển khai 

  • Miền phát hành nhanh và theo lịch : Triển khai dần dần  (Mất tầm 15 ngày ) bắt đầu từ 11 tháng 8 năm 2020

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho phiên bản G Suite for Education (Google Workspace for Education) và G Suite Enterprise for Education customers
  • Không khả dụng cho phiên bản  G Suite Essentials, G Suite Enterprise Essentials, G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise và G Suite for Nonprofits customers

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099