bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Đề cập trực tiếp đến người dùng trong Google Docs

Tóm tắt nhanh 

Giờ đây, bạn có thể đề cập đến người dùng khác trong Google Docs trên chính tài liệu đó mà trước đây, điều này chỉ có thể thực hiện trong một bình luận. 

Khi một người dùng khác được đề cập đến, bạn có thể di chuyển chuột qua tên của họ để biết thông tin của họ và các hành động được đề xuất như thêm người đó vào Contacts hoặc liên hệ qua email. Đây cũng là những thay đổi mà bạn có thể thấy ngày hôm nay khi di chuyển chuột qua tên của người dùng trong các ứng dụng Google Workspace khác, chẳng hạn như Gmail hoặc Calendar.

 Đề cập trực tiếp đến người dùng trong Google Docs

[Đọc thêm về tính năng này và các tính năng mới khác trong thông báo của Google Workspace]

Thông tin bổ sung 

Lưu ý rằng việc đề cập đến ai đó trong tài liệu sẽ không gửi thông báo cho họ. Ngoài ra, nếu bạn đề cập đến một người dùng không có quyền truy cập vào tài liệu bạn sẽ nhận được lời nhắc với các đề xuất chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ tài liệu tại thời điểm đó hoặc từ chối và sử dụng chức năng chia sẻ Docs thông thường khi đến thời điểm thích hợp.

Bắt đầu với tính năng đề cập người dùng trong Google Docs

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này. 
  • Người dùng cuối: Tính năng này khả dụng cho tất cả người dùng cuối của Google Workspace. Khi nhập liệu vào Docs, hãy nhấn “@” — thao tác này sẽ kích hoạt menu thả xuống, là nơi mà bạn có thể tìm thấy người dùng mà bạn muốn đề cập đến.

Thời gian triển khai 

  • Phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để tính năng xuất hiện) bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 năm 2020. 
  • Phát hành theo lịch trình: Phát hành đầy đủ (1–3 ngày để tính năng xuất hiện) bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2020.

Khả dụng

  • Có sẵn cho khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, và Nonprofits.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099