bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Di chuyển dữ liệu IBM Datastage sang Google Cloud

Di chuyển dữ liệu từ IBM Datastage sang Google Cloud là một quá trình quan trọng để nâng cấp hệ thống và tận dụng các tính năng và lợi ích của nền tảng đám mây. Việc này giúp tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu, tăng tính linh hoạt và giảm chi phí vận hành. Trong quá trình di chuyển, các công cụ và kỹ thuật tiên tiến được sử dụng để đảm bảo tính an toàn, hiệu suất và độ tin cậy của dữ liệu. Đồng thời, việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Google Cloud cung cấp cho các doanh nghiệp một cơ sở vững chắc cho việc phát triển và mở rộng các ứng dụng và dịch vụ dựa trên dữ liệu.

Tổng quan về IBM Datastage

IBM Datastage là một nền tảng tích hợp dữ liệu mạnh mẽ được phát triển bởi IBM. Nó cung cấp các công cụ và tính năng để quản lý quá trình tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào các hệ thống lưu trữ và ứng dụng khác nhau. IBM Datastage cho phép người dùng xây dựng, quản lý và triển khai các quy trình tích hợp dữ liệu phức tạp thông qua một giao diện đồ họa dễ sử dụng. Để hiểu tổng quan, IBM Datastage là một công cụ quan trọng trong quá trình tích hợp dữ liệu của các doanh nghiệp, giúp họ tổ chức và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả và linh hoạt.

Lợi ích của việc di chuyển dữ liệu IBM Datastage sang Google Cloud

Việc di chuyển dữ liệu từ IBM DataStage sang Google Cloud mang lại nhiều lợi ích quan trọng như sau: 

 • Linh hoạt và tùy chỉnh: Google Cloud cung cấp các dịch vụ linh hoạt và tùy chỉnh cho việc lưu trữ và xử lý dữ liệu, giúp tối ưu hóa quá trình di chuyển và biến đổi dữ liệu từ IBM DataStage. 
 • Hiệu suất và khả năng mở rộng: Google Cloud có khả năng mở rộng linh hoạt, cho phép tăng cường hiệu suất xử lý dữ liệu và đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu tăng cao về lưu trữ và xử lý dữ liệu. 
 • Tiết kiệm chi phí: Sử dụng Google Cloud giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì hệ thống so với việc duy trì cơ sở hạ tầng riêng của IBM DataStage. 
 • Bảo mật và tuân thủ: Google Cloud cung cấp các giải pháp bảo mật tiên tiến và tuân thủ chuẩn mực, giúp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tuân thủ các quy định và quy định về an toàn thông tin. 
 • Tích hợp và hỗ trợ: Google Cloud tích hợp tốt với nhiều công nghệ và dịch vụ khác, cung cấp một hệ sinh thái đầy đủ các công cụ và tài nguyên để hỗ trợ quá trình di chuyển và quản lý dữ liệu. 

Tóm lại, việc di chuyển dữ liệu từ IBM DataStage sang Google Cloud mang lại nhiều lợi ích về linh hoạt, hiệu suất, tiết kiệm chi phí và bảo mật, giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa tiềm năng của dữ liệu của mình.

Quá trình di chuyển dữ liệu IBM Datastage sang Google Cloud 

Quá trình di chuyển bao gồm một số bước chính sau: 

 • Data extraction – Trích xuất Dữ liệu: Google Cloud cung cấp Cloud Storage cho việc nhập dữ liệu hàng loạt và Cloud Pub/Sub cho việc nhập dữ liệu thời gian thực như là những phương tiện thay thế cho chức năng trích xuất dữ liệu của DataStage. Sự chuyển đổi này đảm bảo việc xử lý dữ liệu hiệu quả và có thể mở rộng được hơn. 
 • Data transformation – Biến đổi dữ liệu: Biến đổi dữ liệu từ Cloud Storage sang BigQuery có thể được thực hiện thông qua BigQuery, Dataflow hoặc Dataproc không cần máy chủ. Các công cụ này cung cấp phương tiện mở rộng và hiệu quả cho việc xử lý và biến đổi dữ liệu, phù hợp với nhu cầu kinh doanh biến động. 
 • Tải dữ liệu: BigQuery nổi lên như một đối tác lý tưởng cho DataStage trong việc tải dữ liệu. Đó là một giải pháp kho dữ liệu không cần máy chủ, có khả năng mở rộng, nhanh chóng, có thể tải dữ liệu thời gian thực và tích hợp với hệ sinh thái rộng lớn của Google Cloud. 
 • Quản lý luồng công việc: Để điều phối các luồng công việc dữ liệu, Cloud Composer, dựa trên Apache Airflow, có thể được sử dụng. Công cụ này giúp thực hiện mượt mà các luồng công việc dữ liệu, đảm bảo hiệu suất và đáng tin cậy tối ưu. 

Data extraction.

Việc triển khai và duy trì IBM DataStage có thể tốn kém và phức tạp, mặc dù nó là một nền tảng tích hợp dữ liệu phổ biến cung cấp nhiều tính năng cho việc trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL). Google Cloud cung cấp các dịch vụ thay thế chức năng trích xuất dữ liệu của DataStage, bao gồm Cloud Storage cho việc nhập dữ liệu theo lô và Pub/Sub cho việc nhập dữ liệu thời gian thực.

Nhập dữ liệu theo lô với Cloud Storage

Cloud Storage là một dịch vụ lưu trữ của Google có khả năng mở rộng tối ưu rất cao và an toàn, có thể sử dụng để lưu trữ và quản lý một lượng lớn dữ liệu. Để nhập dữ liệu theo từng lô vào Cloud Storage, bạn có thể sử dụng các phương pháp như dưới đây:

 • Transfer jobs: Với cách này, bạn cần sử dụng giao diện điều khiển của Google Cloud hoặc công cụ dòng lệnh là gsutil để tạo các task sẽ tự động thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống ở cơ sở của bạn vào Cloud Storage.
 • Dataproc: Dataproc là một dịch vụ quản lý Hadoop và Spark sẽ dễ dàng xử lý và nhập dữ liệu theo lô vào Cloud Storage.
 • Cloud Data Fusion: Bạn cũng có thể sử dụng Data Fusion, một dịch vụ tích hợp dữ liệu được quản lý hoàn toàn, để quản lý, xây dựng các quy trình nhập dữ liệu theo lô vào Cloud Storage.
 • Nhập dữ liệu theo thời gian thực với Pub/Sub: Pub/Sub là dịch vụ truyền tin nhắn theo thời gian thực được quản lý hoàn toàn và được sử dụng để nhập dữ liệu từ rất nhiều nguồn, bao gồm cả từ cảm biến, ứng dụng và thiết bị. Khi nhập dữ liệu của bạn vào Pub/Sub, Pub/Sub có thể xử lý và tiêu thụ dữ liệu bởi nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các hệ thống data warehouses, data lakes hay nền tảng phân tích dòng. Bạn có thể sử dụng một loạt các phương pháp, bao gồm:
  • Thư viện khách Pub/Sub: Google Cloud cung cấp Pub/Sub cho nhiều ngôn ngữ lập trình, như Python, Java và Go.
  • Cloud IoT Core: IoT Core là dịch vụ được quản lý và hoàn toàn kết nối, nó xử lý quản lý bảo mật cho hàng triệu thiết bị IoT. Từ đó, bạn có thể dùng IoT Core để xuất các dữ liệu từ thiết bị IoT đến Pub/Sub.
  • Dataflow: Dataflow là dịch vụ phân tích các dòng dữ liệu được quản lý và có thể sử dụng để nhập, xử lý dữ liệu theo thời gian thực vào Pub/Sub.

Data transformation

Google Cloud cung cấp các dịch vụ giúp biến đổi dữ liệu từ Netezza SQL sang BigQuery SQL. Các tùy chọn phổ biến nhất có thể kể đến là BigQuery stored procedures, Dataflow và serverless Dataproc.

Tải dữ liệu

BigQuery stored procedures

BigQuery stored procedures là các hàm do người dùng xác định được lưu trữ trong BigQuery và được thực thi khi cần. Chúng có thể được sử dụng để thực hiện một loạt các nhiệm vụ biến đổi dữ liệu, như lọc, tổng hợp và kết hợp dữ liệu. Một trong những lợi ích của việc sử dụng BigQuery stored procedures cho biến đổi dữ liệu là chúng rất hiệu quả. Chúng được thực thi trực tiếp trong engine BigQuery, vì vậy không cần di chuyển dữ liệu. Ngoài ra,BigQuery stored procedures có thể được song song hóa, vì vậy chúng có thể xử lý các tập dữ liệu lớn một cách nhanh chóng.

Bạn có thể sử dụng một BigQuery stored procedures để lọc dữ liệu từ một tệp Cloud Storage và tải nó vào một bảng BigQuery. Bạn cũng có thể sử dụng một BigQuery stored procedures để kết hợp hai tệp Cloud Storage và tải dữ liệu đã kết hợp vào một bảng BigQuery.

Quản lý luồng công việc

Dataflow

Dataflow là một dịch vụ phân tích dòng dữ liệu hoàn toàn được quản lý có thể được sử dụng để xử lý và biến đổi dữ liệu theo thời gian thực hoặc theo lô. Dataflow có thể được sử dụng để biến đổi dữ liệu từ Cloud Storage sang BigQuery, và chúng cũng có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ xử lý dữ liệu khác, chẳng hạn như học máy và lọc dữ liệu. Một trong những lợi ích của việc sử dụng Dataflow cho biến đổi dữ liệu là nó có khả năng mở rộng. Dataflow có thể được mở rộng lên hoặc giảm xuống để đáp ứng nhu cầu của công việc của bạn. Ngoài ra, Dataflow rất đáng tin cậy và chúng có thể xử lý các tập dữ liệu lớn một cách dễ dàng.

Bạn có thể sử dụng Dataflow để đọc dữ liệu từ một tệp Cloud Storage, biến đổi nó bằng cách sử dụng Apache Spark và tải nó vào một bảng BigQuery. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Dataflow để chia một tệp CSV thành các hàng riêng lẻ và tải các hàng vào một bảng BigQuery.

Serverless Dataproc

Serverless Dataproc là một dịch vụ quản lý hoàn toàn cho phép bạn chạy các công việc Apache Spark mà không cần phải cấu hình và quản lý cụm của riêng bạn. Serverless Dataproc có thể được sử dụng để biến đổi dữ liệu từ Cloud Storage sang BigQuery, và nó cũng có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ xử lý dữ liệu khác. Một trong những lợi ích của việc sử dụng serverless Dataproc cho biến đổi dữ liệu là nó rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần gửi công việc của mình đến dịch vụ serverless Dataproc, và dịch vụ sẽ lo phần còn lại. Ngoài ra, serverless Dataproc có khả năng mở rộng rất cao, vì vậy bạn có thể dễ dàng mở rộng các tính năng để đáp ứng nhu cầu của công việc của bạn.

Bạn có thể sử dụng một công việc Spark serverless Dataproc để đọc dữ liệu từ một tệp Cloud Storage, biến đổi nó bằng cách sử dụng Apache Spark và tải nó vào một bảng BigQuery. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một công việc Spark serverless Dataproc để chuyển đổi một tệp JSON thành một tệp Parquet và tải tệp Parquet vào một bảng BigQuery.

Kết luận

Sự di chuyển dữ liệu IBM Datastage sang Google Cloud mở ra một con đường cho các giải pháp tích hợp dữ liệu hiệu quả, có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí hơn. Sự chuyển đổi này cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh và mở rộng tài nguyên theo nhu cầu cụ thể của họ, cung cấp một cách tiếp cận tùy chỉnh cho quản lý dữ liệu. Sự hướng tới Google Cloud cho tích hợp dữ liệu không chỉ làm mượt mà các quy trình mà còn định vị tổ chức để tận dụng những hiểu biết thời gian thực và phát triển trong một môi trường kinh doanh biến động.

Là đối tác cấp cao của Google tại Việt Nam, Gimasys có hơn 10+ năm kinh nghiệm, tư vấn triển khai chuyển đối số cho 2000+ doanh nghiệp tập đoàn trong nước. Một số khách hàng tiêu biểu Jetstar, Điền Quân Media, Heineken, Jollibee, Vietnam Airline, HSC, SSI...

Gimasys hiện đang là đối tác chiến lược của hàng loạt hãng công nghệ lớn trên thế giới như Salesforce, Oracle Netsuite, Tableau, Mulesoft

Liên hệ Gimasys - Google Cloud Premier Partner để được tư vấn các giải pháp chiến lược phù hợp nhu cầu riêng của doanh nghiệp:

 • Email: gcp@gimasys.com
 • Hotline: 0974 417 099
Trở lại đầu trang
0974 417 099