bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Địa chỉ IP chuyên dụng cho Hangouts Meets

Có gì mới

 Điều này có nghĩa rằng bạn có thể xác định được traffic của cuộc gọi video trong G Suite và giảm mức độ ưu tiên đối với traffic từ tài khoản người dùng Hangouts. Tính năng này sẽ giúp bạn cấu hGoogle đang bổ sung một vùng các địa chỉ IP cố định, chính thức, dành riêng cho Hangouts Classtic và Hangouts Meet của các doanh nghiệp sử dụng G Suite (Workspace).ình, tối ưu network cũng như việc truy cập vào tường lửa.

Những ai chịu ảnh hưởng

Chỉ admin và những người vận hành mạng lưới

Tại sao bạn nên sử dụng chúng

Các địa chỉ IP Hangouts Meet cho phép bạn xác nhận được traffic của các cuộc gọi video trong G Suite. Bạn có thể sử dụng IP này để:

  • Mở cổng TCP và UDP cho IP của Meet
  • Tránh dùng/DPI cho địa chỉ IP của Meet
  • Giảm đỗ trễ bằng cách cung cấp con đường ngắn nhất có thể từ traffic Meet tới Internet

Địa chỉ IP chuyên dụng cho Hangouts Meets  1

Cách bắt đầu sử dụng tính năng này

Thông tin bổ sung

Hangouts Meet và Hangouts truyền thống sẽ ngừng sử dụng địa chỉ IP cũ từ ngày 14/2/2019. Vì thay đổi này có thể ảnh hưởng đến khả năng tối ưu của mạng lưới mà bạn đã xây dựng, Google khuyến nghị bạn nên sử dụng các địa chỉ IP này như một phần của cấu hình tường lửa, mạng lưới.

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099