Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

G Suite admin: Xem máy tính & các thiêt bị di động tại một nơi duy nhất

08/01/2019

Có gì mới? Trong lần cập nhật này, Google giúp các admin G Suite có một bức tranh tổng thể hơn về các thiêt bị di động cũng như máy tính đang được nhân viên sử dụng trong công ty.

 

Thêm và xem thông tin thiết bị trong Admin console

Để xem một danh sách các thiết bị mà doanh nghiệp của bạn sở hữu, đơn giản bạn chỉ cần tải lên Admin console một tệp CSV liệt kê những thiết bị đó cùng với các số seri tương ứng. Trước đây, bạn chỉ có thể tải lên các thiêt bị Android nhưng giờ đây bạn có thể thêm vào cả các thiết bị xác minh điểm cuối – “Enpoint Verification devices” (như Mac, Windows, Chrome).

 

G suite admin

 

Các thiết bị này sau đó sẽ xuất hiện trong danh sách những thiết bị mà doanh nghiệp sở hữu và hiển thị thông tin này khi bạn nhấn vào nút xem thông tin chi tiết của các thiết bị. Để có thêm thông tin, hãy truy cập vào bài viết này tại Help Center.

 

G Suite admin

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng